آموزش حل روبیک های خاص

آموزش حل روبیک هرمی (pyraminx)


آموزش حل روبیک مسترمورفیکس(mastermorphix)


آموزش حل روبیک آیینه ای یا حجمی(mirror cube)


آموزش حل روبیک اسکوار (SQUARE SQ1)


آموزش حل روبیک اسکوب (skewb)


آموزش حل روبیک مگامینکس (megaminx)


آموزش حل روبیک پیرامورفیکس یا هرمی 2در2 (pyramorphix)


آموزش حل روبیک آسیاب بادی


آموزش حل مبتدی و سرعتی روبیک مجیک